Asháninka – Gitmesek De Görmesek De O Köy Bizim Köyümüzdür

£152

15% of Goal

B?rak?n bir a?ac? bir çal?n?n bile ne emeklerle yeti?ti?ini bilen, y?llard?r bu konuda çaba sarfeden insanlar?z. Ya?mur ormanlar?n?n bir metrekaresini bile korumak onu ba?tan yaratmaktan çok çok daha kolay. Destekliyoruz, deste?inizi bekliyoruz.

Donate to this Campaign

£
Share this Campaign
© Cool Earth 2018 | Site by Venn Creative